Održana konferencija „Transformacija Zagrebačke županije u pametnu županiju“ 30.11.2017.

 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (15).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (18).jpg
 • jk.jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (12).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (13).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (14).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (3).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (6).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (5).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (4).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (7).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (9).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (8).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (11).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (2).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (33).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (35).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (34).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (22).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (20).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (19).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (23).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (29).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (30).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (21).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (31).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (32).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (28).jpg
 • PAMETNA ZUPANIJA-TRANSFORMACIJA-301117-kopac (27).jpg
 • PAMETNA ZUPANIja (25).jpg