Za prijavu i pripremu Regionalnog centra kompetentnosti Županija je osigurala gotovo milijun kuna

  • 2.jpg
  • 6.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg