Energetski se obnavlja zgrada OŠ Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu

 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (1).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (7).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (8).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (9).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (6).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (12).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (13).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (14).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (15).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (16).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (17).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (18).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (10).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (20).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (4).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (5).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (11).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (19).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (2).jpg
 • energetska obnova-os stjepana basariceka_rujan 2020_autor fotografije drazen kopac (3).jpg