Energetski obnovljena zgrada Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić gradu

 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (8).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (7).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (9).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (1).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (10).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (11).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (12).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (15).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (13).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (17).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (19).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (18).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (21).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (20).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (24).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (4).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (22).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (25).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (26).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (27).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (28).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (29).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (32).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (31).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (33).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (35).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (34).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (36).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (23).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (37).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (30).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (38).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (39).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (14).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (41).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (43).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (40).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (44).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (42).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (45).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (46).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (47).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (48).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (5).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (16).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (3).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (6).jpg
 • energetska-stjapan-basariček_©autor fotografije dražen kopač (2).jpg