Kontakt

Ime i prezime *
E-adresa *
Poruka
Kontrolni broj *
 
U sklopu Zagrebačke županije, koja je kao jedinica područne (regionalne) samouprave ustrojena radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa, ustrojen je i Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.

Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezane uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova EU.
Odjel koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom i drugim tijelima kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Poduzima potrebne aktivnosti vezane uz organiziranje bilateralne i druge suradnje Zagrebačke županije s regijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, obavlja poslove vezane uz članstvo Zagrebačke županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja s područja Zagrebačke županije, te surađuje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.

S ciljem osiguranja preduvjeta za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga i povećanja mogućnost apliciranja na programe i fondove EU, Odjel kontinuirano provodi i organizira informativne radionice, konferencije vezane uz programe i fondove EU, te organizira odgovarajuće edukacije za pisanje projektnih prijedloga za programe i fondove EU za djelatnike Županije, jedinice lokalne samouprave (u nastavku JLS) i institucije na područja Zagrebačke županije.

Od samog osnivanja Odjel osigurava sredstva za sufinanciranje:
-izrade projektne dokumentacije za pripremu projekata na natječaje EU,
-troškova tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske,
-troškova izrade strategija ukupnog razvoja JLS, s ciljem osiguranja odgovarajuće dokumentacije i neophodne baze kvalitetnih projektnih ideja nužnih za apliciranje na natječaje programa i fondova EU.

Kako bi JLS i institucije na području Zagrebačke županije iskoristile što više sredstava iz fondova i programa EU i time pridonijele cjelokupnom razvoj Zagrebačke županije Odjel provedbom odgovarajućih postupaka osigurava sredstva za vlastito učešće koje su sudionici prilikom provedbe prihvaćenih EU projekata dužni osigurati.

Upravni odjel se sastoji od:
  • Odsjeka za fondove Europske unije, 
  • Odsjeka za regionalnu suradnju i 
  • Odsjeka za međunarodnu suradnju
 
Sjedište: Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6009 420 
fax: +385 1 6052 862

Pročelnik: Velimir Kokot, dipl. ing.
tel: +385 1 6009 448
fax: +385 1 6009 406
gsm: +385 99 2330 661
e-mail: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr

Voditeljica Odsjeka za fondove EU:
Gorana Rabatić Herceg, dipl.pol.
tel: +385 1 6009 475
e-mail: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju:
Ivana Rendulić Jelušić, dipl.ing.agr.
tel: +385 1 6009 420
e-mail: i.rendulic@zagrebacka-zupanija.hr

Savjetnica za EU fondove:
Daria Komorčec Modrušan, dipl.ing.šum.
tel: +385 1 6009 467
e-mail: daria.komorcec.modrusan@zagrebacka-zupanija.hr

Savjetnik za EU programe:
Vedran Vidmar, dipl. iur.
tel: +385 1 6052 860
e-mail: vedran.vidmar@zagrebacka-zupanija.hr

Viša referentica za sustav praćenja i informiranja o fondovima i programima EU:
Ivanka Jurkin-Rinkovec, univ. spec. oec. 
tel: +385 1 6009 469
e-mail: i.jurkin@zagrebacka-zupanija.hr