Europa za građane 2014-2020 – objavljeni svi natječaji za 2020. godinu

Objavljeni natječaji za potprograme:
1.Europsko sjećanje
2.Demokratski angažman i građansko sudjelovanje mjere:
2.1 Bratimljenje gradova
2.2. Umrežavanje gradova
2.3. Projekti civilnog društva

 
1. Europsko sjećanje
Podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu.
Rok za prijavu: 1. veljače 2020. godine.
Podnositelji prijava i partneri: tijela lokalne samouprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije.
Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100.000 EUR.
 
2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje objavljeni su natječaji za mjere:

2.1. Bratimljenje gradova
Osnovni cilj: poduprijeti projekte koji okupljaju najmanje dvije općine/grada/županija ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu na manifestaciji bratimljenja.
Rok za prijavu: 4. veljače. 2020. godine.
Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu.
Maksimalno trajanje projekta: od 21 dan.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 25.000 EUR.

2.2. Umrežavanje gradova
Osnovni cilj: umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.
Rok za prijavu: 4. ožujka 2020. godine.
Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave te neprofitne organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu.
Maksimalno trajanje projekta:  do 24 mjeseca.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

2.3. Projekti civilnog društva
Osnovni cilj: financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju.
Rok za prijavu: 1. rujna 2020. godine.
Podnositelji prijava i partneri: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.
Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.
 
 
Više informacija možete pronaći ovdje.