Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
 
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.
 
Tip natječaja: Otvoreni poziv
 
Status: Otvoren
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2019
 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020
 
Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
Svrha (cilj) Poziva:
Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.
 
Više pronađite ovdje.