Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Datum objave: 07.06.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sat
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.09.2021. do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 250.000.000,00 kn
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.
Prihvatljivi prijavitelji:
Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
Javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
Dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova
 
Prihvatljivi projekti:
Sektor tržnica:
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica
 
Sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina
 
Sektor dječjih vrtića
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića
 
Sektor vatrogasnih domova:
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:
50.000.000 HRK za sektor tržnica
50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića
 
Visina potpore:
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
250.000.000,00 HRK
 
Više informacija možete pronaći ovdje