Objavljen natječaj za mjeru 4.1.1. – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Fond
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 
Program
Europa ulaže u ruralna područja
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv
 
Vrijednost natječaja
150.000.000,000 HRK

Status
Datum početka zaprimanja prijava: 15.2.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.4.2021.
 
Prihvatljivi prijavitelji
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO - 250.000 EUR SO
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja
 
Sažetak
Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku . Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima - plastenicima. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR. Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju– www.apprrr.hr.
Više informacija pronađite ovdje.