Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Fond
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Vrsta poziva
Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje: poljoprivreda, ruralni razvoj, šumarstvo

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Vrijednost natječaja
50.000.000,00 kn

Otvoren
od 2. siječnja 2019. do 1. srpnja 2019. godine

Sažetak
Svrha Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju  primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.