Objavljen poziv za revitalizaciju brownfield lokacija

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Rokovi zaprimanja projektnih prijava: 20.09.2018 11:00:00  do 31.12.2019 12:00:00

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva: Organizacije civilnog društva, Ustanove, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave

Sažetak: Cilj je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Više informacija pronađite ovdje.