Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“

Fond
Europski fond za regionalni razvoj

Program
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Poslovna konkurentnost

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Status
Otvoren  od 21.11.2018. do 21.12.2018.

Sažetak
Privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.