Otvoreni poziv za sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada


Fond
Kohezijski fond

Program
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka
KK.06.3.1.13

Područje
Zaštita okoliša

Prijavitelji
Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava
250.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja
250.000.000,00 kn

Status
Otvoren
Od 04.10.2019. do 31.12.2022.

Sažetak
Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. 
 
Više informacija pronađite ovdje.