Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: energetska učinkovitost

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Sažetak: Poziv se provodi u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifičnog cilja 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama".

Svrha (cilj) poziva

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Detaljne informacije možete pronaći ovdje