Poziv za Jačanje konkurentnosti ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Program:
 Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Vrsta poziva:
 Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Vrijednost natječaja:
1.140.000.000,00 kn

Status:
Otvoren
 
Datum objave: 21.04.2021
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2021 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 16:00:00
 
Prihvatljivi prijavitelji:
Mikro poduzetnici
Mali i srednji poduzetnici
 
Sažetak:
Pozivom se želi potaknuti MSP-ove na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji na prelazak na kružno gospodarstvo. Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice i temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000 kuna.

Više informacija možete pronaći ovdje