Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Fond
Europski socijalni fond
 
Program
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 
Vrijednost natječaja
100.000.000,00 kn
 
Status
 Otvoren od 28.05.2020. do 31.12.2020.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Neprofitne organizacije
Organizacije civilnog društva  
Ustanove socijalne skrbi
 
Područje
Socijalna uključenost
 
Sažetak
Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Kako bi se stvorili svi potrebni uvjeti za zadovoljenje osnovnih životnih potreba i podrške pojedincima, obiteljima i skupinama (u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te aktivnog uključivanja u društvo) unazad nekoliko godina intenziviran je proces reforme sustava socijalne skrbi. Mjere i aktivnosti usmjerene na sprječavanje siromaštva i socijalne isključenosti definirane su u svim strateškim dokumentima Republike Hrvatske.  Potrebno  je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Više informacija možete vidjeti ovdje.