Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Fond
Europski socijalni fond

Program
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv
 
Vrijednost natječaja
150.000.000,00 HRK

Status
Datum početka zaprimanja prijava: 08.01.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 22.3.2021.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave
 
Ciljna skupina
Djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima
 
Opći cilj
Povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti
 
Specifični cilj
Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe
 
Sažetak
Osnovni cilj OP ULJP-a je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje od iznimne je važnosti za cjelovit razvoj osobe - ne samo zato što ispunjava individualne dječje potrebe i postavlja temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju te osobni razvoj, nego ispunjava i potrebe društva u cjelini. Možda i najvažnija odrednica predškolskog odgoja i obrazovanja je činjenica da je ono ključan segment obrazovnog sustava po pitanju obiteljske politike koji roditeljima omogućuje usklađivanje obiteljskih obveza i obveza iz radnog odnosa. Osim toga, riječ je o iznimno vrijednom socijalnom ulaganju u borbi protiv siromaštva i društvenih nejednakosti te ulaganju u socijalnu koheziju.
 
Više informacija pronađite ovdje.