Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2018. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i pravnim osobama koje djeluju na području Zagrebačke županije, kojima je jedini osnivač ili jedan od suosnivača Zagrebačka županija, za sufinanciranje troškova stručne tehničke pomoći konzultanata za pisanje prijava projekata na natječaje koji će se financirati sredstvima EU, a koji moraju biti sukladni sa strateškim dokumentima lokalne i županijske razine.

Tehnička pomoć obuhvaća pružanje pomoći Korisniku prilikom prijave projekata na EU natječaje, a uključuje  stručnu pomoć konzultanata za identifikaciju i evaluaciju projektnih ideja, pripremu projekata, izradu potpune prijave s prijavnim obrascima, izjavama i prilozima prema uvjetima objavljenog natječaja, što u konačnici rezultira prijavom projekta na konkretni natječaj.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2018. godine.