Objavljen Poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Fond
Kohezijski fond

Program
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Zaštita okoliša i održivost resursa

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Vrijednost natječaja
350.000.000,00 kn

Područje
Zaštita okoliša

Prijavitelji
Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Otvoren
Od 22.05.2019. do 30.06.2020.

Sažetak
Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Više informacija o objavljenom pozivu pronađite ovdje.