ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA IN CULTURA VERITAS

Nakon 28 mjeseci, uspješno je završen projekt In cultura veritas, proveden na prekograničnom području između Zagrebačke županije (HR) i subregije Obsotelje i Kozjansko (SI). Rezultati projekta predstavljeni su putem Zoom konferencije koju je 25.11.2020. organizirala Zagrebačka županija za projektne partnere, novinare, dionike i ostale zainteresirane.

Provedbu projekta omogućio je Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, odnosno Europski fond za regionalni razvoj koji je osigurao 85% od 1.003.317,00 EUR ukupnog projektnog proračuna.
Tijekom provedbe projekta Zagrebačka županija je imala ulogu vodećeg partnera, a projektne aktivnosti realizirane su u suradnji s još pet partnera: Udruge hrvatskih putničkih agencija i Muzejskog dokumentacijskog centra iz Hrvatske te Razvojne agencije Sotla, Općine Šmarje pri Jelšah i Kmetijsko gozdarskog zavoda Maribor iz Slovenije.
Provedbom projekta ostvaren je doprinos gospodarskom razvoju projektnog područja putem uspostave nove, inovativne prekogranične turističke destinacije koja po prvi put povezuje kulturnu baštinu i vinsku tradiciju s obje strane granice. Projektom su uspostavljeni novi oblici promocije i prezentacije turističke ponude, suradnje među dionicima i temelji za osnaživanje turističkog razvoja u budućnosti.
Zagrebačka županija je, između ostalog, imala zadaću digitalizirati cjelovitu ponudu kulturnog i vinskog turizma koja je javnosti, kao trajan projektni rezultat, dostupna na www.inculturaveritas.eu
Projektne aktivnosti provedene su unutar sedam radnih paketa, a neke od najznačajnijih se odnose na: postavljanje pametnih klupa i turistomata u gradskim jezgrama Svetog Ivana Zeline, Samobora i Jastrebarskog te uz objekte kulturne baštine u Sloveniji, obnovu Vinske kleti u Šmarju pri Jelšah (Slovenija), provedbu osam edukacija i radionica te dviju studijskih tura za projektne dionike (vinare, gradove, muzeje, stručnjake iz sektora turizma i dr.) i sveobuhvatne promotivne aktivnosti.


Vijesti