Javni poziv za razvoj poduzetničkih zona i inkubatora na području Zagrebačke županije

Zagrebačka županija uputila je javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 3,5 milijuna kuna za razvoj poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. studenoga 2021. godine.
Na području Zagrebačke županija trenutno je aktivna 31 poslovna zona, a u njihov razvoj od 2001. godine samo je Zagrebačka županija uložila oko 50 milijuna kuna.

Poticajna sredstva dodjeljuju se gradovima i općinama za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za infrastrukturu u zoni, ali i za izgradnju i uređenje energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture do zone i u zoni te uređenje okoliša.
Maksimalan iznos sredstva koji pojedini korisnik može ostvariti je do milijun kuna, a postotak sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako, za projekte jedinica lokalne samouprave (JLS) I., II., III. i IV. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može izdvojiti do 100% iznosa vrijednosti projekta, za gradove i općine V. i VI. stupnja razvijenosti maksimalni iznos sufinanciranja iznosi do 80% ukupne vrijednosti, dok one najrazvijenije JLS koje se nalaze u VII. i VIII. skupini razvijenosti mogu ostvariti maksimalnu potporu do 60% iznosa vrijednosti.
 
Prijava projekata se vrši isključivo elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan ovdje,  tako da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija u sustav za prijavu projekata.
Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već prethodno u  sustav učitane propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 001 Zagreb s naznakom „Prijava za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u Zagrebačkoj županiji za 2021. godinu“.
Također, prijavni obrazac može se i poslati preporučenom poštom ili osobno predati u pisarnici Zagrebačke županije koja se nalazi na već spomenutoj adresi u prizemlju.
 
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve gradove i općine na svom području da svoje prijave dostave najkasnije do 2. studenoga 2021. godine.
Javni poziv i druge informacije nalaze se  ovdje
 


Vijesti