Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2021. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.
 
Projektna dokumentacija iz ovog Javnog poziva uključuje:

a) Pojedinačne dokumente:
  • Studija izvodljivosti
  • Studija procjene utjecaja na okoliš ili Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
  • Strategija ukupnog razvoja JLS
  • Analiza troškova i koristi
  • Izvedbeni projekt,
  • Tehnički elaborati
  • Glavni projekt
  • Građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta
 
b) Skupne dokumente:

   Kombinacija pojedinačnih dokumenata
   Kombinacija pojedinačnih dokumenata s ostalim potrebnim dokumentima
 
Projekt mora biti prijavljen u Bazi projekata Županije, osim Strategije ukupnog razvoja JLS.

Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom pojedinačnom dokumentu iz grupe (a) Projektne dokumentacije iznosi 70.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom skupnom dokumentu iz grupe (b) Projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom prijavitelju iznosi 280.000,00 kn.

Prijava na Javni poziv podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 2. studenog 2021. godine, u 14,00 sati.

Više informacija o Javnom pozivu i druge detalje možete vidjeti ovdje.