Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije" iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 53.300.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.12.2021. godine do 10:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.

Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Više informacija o natječaju i druge detalje možete vidjeti ovdje.


Vijesti