Javni poziv za Podršku regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini, te brži gospodarski oporavak posebnih područja (u  V. skupini jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Zagrebačka županija obuhvaća općine Jakovlje, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Pisarovina i Rugvica ),   što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. 

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekata.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku:
POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“
NE OTVARATI, na adresu: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Uprava za potpomognuta područja Miramarska cesta 22 10000 Zagreb.

 Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 28. siječnja 2022. godine do 28. veljače 2022. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljani u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 28. veljače 2021. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: pprr@mrrfeu.hr.

Program i smjernice za podnositelje zahtjeva s prilozima dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr pod nazivom POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“.

Više informacija možete pronaći ovdje .
 


Vijesti