Međunarodne organizacije

Zagrebačka županija surađuje i sa međunarodnim organizacijama koje okupljaju regije iz EU, a za cilj imaju poticanje suradnje u različitim sektorima: fondovi i programi EU, razvoj gospodarstva, razvoj i suradnja jedinica lokalne samouprave, poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita okoliša, zdravstvo, obrazovanje i kultura, promet i komunalno gospodarstvo, sport, turizam te ostali oblici suradnje. 

Cilj uključivanja i sudjelovanja u radu međunarodnih organizacija je stvaranje partnerskih mreža koje omogućavaju upoznavanje i djelovanje na području europske regulative, stvaranje partnerskih odnosa, unaprjeđenje određenog sektora, prijenos znanja i primjera dobre prakse te pripremu i provedbu zajedničkih razvojnih projekata.

Zagrebačka županija članica je dvije organizacije: Institut europskih regija (IRE) i Skupština europskih regija (ARE).

Institut regija EuropeINSTITUT REGIJA EUROPE (IRE) je ekonomska i znanstvena institucija s idejom promicanja i proučavanja regionalizma, odnosno umrežavanja različitih regija, gradova i općina te znanstvenih i ekonomskih institucija iz cijele Europe.

Glavni cilj IRE je stvaranje platforme za regije,gradove i općine te poduzeća iz cijele Europe kako bi ukazao na sve veću važnost tih područja u europskoj politici i ekonomskom razvoju. Sa svojim aktivnostima i inicijativama, IRE podržava decentralizaciju i regionalizaciju te pruža ekspertize za jačanje tih odgovarajućih procesa. 

Svojim nepristranim i neprofitnim karakterom, IRE želi smanjiti informativni deficit i poticati gospodarske potencijale europskih regija. Prekogranična suradnja se vidi kao temeljni instrument za podupiranje socijalne kohezije i održivog gospodarskog razvoja. 

Zagrebačka županija je bila domaćin delegaciji IRE gdje su gosti iz Austrije prepoznali Zagrebačku županiju, smještenu oko hrvatske metropole, kao regiju mnogih šansi, ali i izazova.

Više informacija ovdje.

SKUPŠTINA EUROPSKIH REGIJA (ARE) je politička organizacija koja okuplja regije te predstavlja i zastupa njihove interese unutar europskih institucija. Također je najveća nezavisna mreža regija u široj Europi. Njezina se zadaća sastoji od zastupanja interesa regija kroz promicanje regionalizacije te institucionalizacije sudjelovanja regija u europskoj politici.

Osnovni ciljevi djelovanja Skupštine europskih regija su: promicanje načela supsidijatnosti i regionalne demokracije u Europi, povećanje političkog utjecaja regija na europskoj razini, podrška regijama u procesu proširenja i suočavanja s izazovima globalizacije te olakšavanje međuregionalne suradnje u i izvan Europe.

Više informacija ovdje.