Sporazumi o suradnji

Do sada Zagrebačka županija ima 4 potpisana formalna sporazuma o suradnji:
 

Potpisan Sporazum između Bratislavske Županije (Republika Slovačka) i Zagrebačke županije (Republika Hrvatska)


Obzirom na dosadašnju suradnju Zagrebačke županije i potpisan Protokol o suradnji između Bratislavske Županije (Republika Slovačka) i Zagrebačke županije (Republika Hrvatska)od 23. siječnja 2009. godine kao nadogradnja tih odnosa dogovoreno je potpisivanje Sporazuma o suradnji. Zagrebačka županija (Republika Hrvatska) proširuje suradnju sa Samoupravnom regijom Bratislava (Slovačka Republika), u područjima regionalnog razvoja, prometa, integriranog sustava prijevoza, planiranja održive mobilnosti, strukovnog obrazovanja, razvoja turizma, priprema za novo programsko razdoblje EU, korištenja izvora financiranja iz fondova i programa EU  te kroz pripremu zajedničkih projekata.
 
Cilj Sporazuma je da se potakne razvoj regionalne suradnje, ojačaju prijateljstva između Zagrebačke županije i Samoupravne regije Bratislava te iskoriste uzajamne koristi koje proizlaze iz poboljšanja i razvoja učinkovite regionalne suradnje, na institucionalnoj, gospodarskoj i društvenoj razini.
 
Suradnja će uključivati razmjenu informacija i iskustava, sudjelovanje na seminarima, sajmovima i kulturnim događanjima te organiziranje uzajamnih posjeta delegacija s ciljem pronalaženja i usuglašavanja novih oblika suradnje i prioriteta, kao i ocjene do tada ostvarene suradnje. Sporazum o suradnji odobrila je Županijska skupština Zagrebačke županije 11. srpnja 2019. godine a Skupština Samoupravne regije Bratislava 8. studenog 2019. godine.

Kijevska oblasna državna administracija (Ukrajina) 14.04.2011.

Područje suradnje su kultura, gospodarstvo, trgovinsko-ekonomska suradnja.

Suradnja uključuje službene međusobne protokolarne posjete delegacija s ciljem jačanja trgovinsko-ekonomske suradnje i društveno-kulturnih odnosa.

Regija Posavje (Slovenija) 13. lipnja 2016.

Regija Posavje

Potpisivanje ovog sporazuma krenulo je na inicijativu Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije i to nakon početka suradnje na projektima prekogranične suradnje. Na sastanku predstavnika Zagrebačke županije sa županima svih šest Općina iz statističke Regije Posavje (Republika Slovenija), održanom 4. svibnja 2016. g. u Brežicama (Republika Slovenija), zaključeno je da će se potpisati Sporazum o suradnji između Zagrebačke županije i Regije Posavje.
 
Regija Posavje je jedna od 12 slovenskih statističkih regija, nalazi se na jugoistočnom dijelu Slovenije uz samu granicu, a čini je 6 općina- Općina Bistrica na Sutli, Općina Brežice, Općina Kostanjevica na Krki, Općina Krško, Općina Radeče, Općina Sevnica. Ima 75.683 stanovnika i površine je 970 km2 što čini 4,78% površine Republike Slovenije.

Cilj sporazuma je da se potakne razvoj regionalne suradnje, ojačaju prijateljstva između Zagrebačke županije i Regije Posavje te iskoriste uzajamne koristi koje proizlaze iz poboljšanja i razvoja učinkovite regionalne suradnje, na institucionalnoj, gospodarskoj i društvenoj razini.

Suradnja uključuje pripremu i provedbu zajedničkih projekata prekogranične suradnje, službene posjete, studijska putovanja, konferencije i sudjelovanje na sajmovima i kulturnim događanjima.

Kao važni sektori suradnje i razvoja prepoznati su: fondovi i programi EU, razvoj gospodarstva, razvoj i suradnja jedinica lokalne samouprave, poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita okoliša, zdravstvo, obrazovanje i kultura, promet i komunalno gospodarstvo te sport i turizam.

Smatramo da se na ovaj način mogu potaknuti još veći broj suradnji naših gradova i općina te slovenskih partnera kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse uz osnaživanje kapaciteta za korištenje EU fondova te poboljšanje gospodarske i kulturne suradnje.

Vojvodstvo Mazowiecke (Poljska) 14. listopada 2016.

Vojvodstvo MazowieckeNa sastanku predstavnika Zagrebačke županije sa predstavnicima Vojvodstva Mazowieckie (Republika Poljska), održanom 23. travnja 2015. g. u prostorijama Zagrebačke županije, zaključeno je da će se potpisati Sporazum o suradnji. 

Vojvodstvo Mazowiecke najveće je od 16 poljskih regija, smješteno u srcu Republike Poljske, a u njegovom sastavu nalazi se i glavni grad Poljske, Varšava. Ima površinu 35.579 km2 (10-ak puta veća od Zagrebačke županije), 5,3 milijuna stanovnika, a i najbogatija je poljska regija te doprinosi 22% ukupnom poljskom BDP-u.

Zagrebačka županija od ovog sporazuma očekuje aktivnu suradnju u područjima korištenja EU sredstava, razvoju poslovne aktivnosti, posebice podržavanjem kontakata između predstavnika i udruženja malog i srednjeg poduzetništva, zatim iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite okoliša, zdravstvene zaštita, tržišta rada, obrazovanja i kulture, rada sa mladima te sporta i turizma.

Kao važnost ove suradnje posebice ističemo iskustvo Republike Poljske u korištenju sredstava EU, imajući na umu da je Republika Poljska u prošlom financijskom razdoblju iskoristila 95% alociranih sredstava EU, dok je RH na razini 65%. 

Smatramo kako nam ovaj partner može pomoći kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse da osnažimo kapacitete za korištenje EU fondova te poboljšamo gospodarsku i kulturnu suradnju.