Europa za građane 2014-2020 – objavljeni svi natječaji za 2020. godinu

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/slika-za-sekciju-Europa-za-građane-1-2.jpg
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020- godinu., točnije za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 4. veljače 2020., zatim 2.2. Umrežavanje gradova s rokom prijave, 4. ožujka te za mjeru 2.3. projekti civilnog društva s rokom 1. rujna 2020. 

1.Europsko sjećanje
Potprogramom 1. Europsko sjećanje podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su tijela lokalne samouprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije. Maksimalno trajanje projekta je 18 mjeseci, a po projektu može biti maksimalno dodijeljeno do 100.000 EUR bespovratnih sredstava:.
 
2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
U sklopu potprograma 2. objavljeni su natječaji za sljedeće mjere:
2.1 Bratimljenje gradova
2.2. Umrežavanje gradova
2.3. Projekti civilnog društva
  
2.1. Bratimljenje gradova
Osnovni cilj prethodne mjere je potpora projektima koji okupljaju najmanje dvije općine/grada/županija ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu na manifestaciji bratimljenja.
Podnositelji prijava i partneri su gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu, a projekt može maksimalno trajati  21 dan.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu iznosi do 25.000 EUR.
 
2.2. Umrežavanje gradova
Osnovni cilj mjere je umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.
Pojedini projekt može trajati maksimalno  24 mjeseca a po pojedinom projektu može se dodijeliti maksimalni iznos bespovratnih sredstava do 150.000 EUR-a.
Prihvatljivi prijavitelji/partneri su: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave te neprofitne organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu.
  
2.3. Projekti civilnog društva
Osnovni cilj mjere je financiranje projekata koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju.
Rok za prijavu: 1. rujna 2020. godine.
Prihvatljivi  prijavitelji i partneri su neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.
Maksimalno trajanje projekta je  do 18 mjeseci, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi do 150.000 EUR.
  
Ured za udruge Vlade RH, kao nacionalna kontakt točka programa Europa za građane 2014-2020, održat će interaktivnu radionicu s potencijalnim prijaviteljima.
Radionica će se održati u četvrtak, 6. veljače 2020., u Karlovcu, u Centru za mlade Grabrik (Ulica Maksimilijana Vrhovca 13), od 10:00-16:00 sati, a rok za prijavu je 3. ožujka 2020. putem online prijavnice.

Više informacija o Natječaju pronađite ovdje.
 


Vijesti