Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje „pametnim gradovima i općinama“ 8 milijuna kuna

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/smart-4168483__340.jpg
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ s ciljem integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Temeljem Poziva za projekte pametnih gradova i općina osigurano je 8 milijuna kuna.

Opći cilj ovog Javnog poziva je implementacija koncepta „Pametnih gradova i općina“, kako bi se na što bolji način iskoristili potencijali novih tehnologija i inovativni modeli pružanja gradskih odnosno općinskih usluga te ostvarile strateške inicijative i projektne ideje, odnosno da se potakne gradove i općine da idu u korak s vremenom uz napredovanje i rast, kako bi zadovoljili potrebe svih svojih građana.

Ovisno o lokaciji - grad ili općina će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu, a podnositelj, grad ili općina, može dostaviti najviše dva zahtjeva.

Prihvatljiva područja za provedbu projekata u poslovima grada ili općine po ovom pozivu su: gospodarstvo, poboljšanje sigurnosti građana i imovine, održivi promet, gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene, upravljanje gradom ili općinom i uslugama te obrazovanje i kvaliteta života građana.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave Javnog poziva (19.lipnja 2019.), na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine ili do isteka sredstava namijenjenih predmetu poziva.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja u poštanskom uredu ili pisarnici Fonda.
 
 
Više o Pozivu, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.


Vijesti