Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira s 54 milijuna kuna električna vozila i punionice

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/punionice 2.jpg
Fond i 2020. godini nastavlja s poticanjem elektromobilnosti, osigurao je 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 22 milijuna kuna za fizičke i 22 milijuna kuna za pravne osobe. Javni poziv za pravne osobe objavljen je 30. lipnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 7. srpnja od 9 sati. Javni poziv za građane bit će objavljen 2. srpnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 13. srpnja od 9 sati.
Za tu je namjenu u ovoj godini osigurano 54 milijuna kuna. „Za vozila će tvrtke i lokalne jedinice moći dobiti ukupno 22 milijuna kuna, dok će se punionice poticati s ukupno 10 milijuna“. Javni poziv za građane bit će objavljen 2. srpnja 2020. godine, također vrijedan 22 milijuna kuna.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava fonda 2020. je sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi:
 • električnih bicikala
 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
 • električnih vozila kategorije M1
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1
 • Vozila na vodik kategorije M1
 • vozila za prijevoz putnika kategorije M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorije N1, N2, N3 s  vrstama pogona:
 • električni
 • „plug-in“ hibridni pogon
 • stlačeni prirodni plin (SPP)
 • ukapljeni prirodni plin (UPP)
 • vodik
 
Prihvatljivi korisnici :
 • jedinice lokalne i područne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodno zanimanje)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
 
Fond nabavku vozila sufinancira s do 40% po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna. Električni bicikli se od ove godine financiraju isključivo pravnim osobama, koji za 5-15 bicikala mogu dobiti do 5.000 kuna po biciklu. Također, dostupna su im i sredstva za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna pravnim osobama sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.
Za razliku od građana kojima se sufinancira isključivo jedno novo vozilo, tvrtke sufinanciranje mogu dobiti za više njih, ali maksimalan iznos sufinanciranja je do 400.000 kuna. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva-gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. je sufinanciranje gradnje punionice za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.
 
Prihvatljivi korisnici :
 • jedinice lokalne i područne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodno zanimanje)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
 
Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 HRK po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,oo HRK.
Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije na dan ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine i to punionica za el. vozila s tehničkim karakteristikama:
 • minimalne ukupne snage punionice: 50 kW DC ili 22 kW AC
 • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW
 • opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima
 • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC
 • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike.
 
Troškovi obuhvaćaju:
 • instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice
 • opremu i radove s puštanjem u pogon
 • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku
 • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera
 • punionica za punjenje vozila na vodik
 
Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice ne predstavljaju opravdane troškove prema uvjetima ovog Poziva. Vrijeme nastavka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ako nije nadoknadiv.
Prijave putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda.
 Potrebno je prvo izraditi i aktivirati korisnički račun, nakon čega se u online prijavni obrazac mogu unositi podatci i učitavati potrebna dokumentacija.
 
Više informacija pronađite ovdje.
 


Vijesti