Izravna dodjela sredstava za strateški projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“

Slika /slike vijesti 2018/odvodnja.jpg
Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje sa 37,6% na 83 % nakon izgradnje sustava odvodnje i UPOV-a, adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).

Novoizgrađeni sustav javne odvodnje Vrbovec obuhvatit će sljedeća naselja: Vrbovec, Brčevec, Celine, Cerje, Greda, Lonjica, Lovrečka Varoš, Luka, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Novo Selo, Prilesje, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovečki Pavlovec; Naselja čije će se otpadne vode kamionima prevoziti iz njihovih individualnih sustava do UPOV-a su: Dulepska, Gaj, Pirakovec.

Ukupna vrijednost projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec„  iznosi 189.229.512,65 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 151.383.610,12 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 101.532.059,45HRK.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ iznosi 67,07%. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

Aktivnosti prihvatljive za financiranje kako bi se postigli ciljevi Postupka dodjele su mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom sustava javne odvodnje.
Mjere uključuju:
  • izgradnju kolektora i crpnih stanica
  • nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje
  • kamion-cisterna za prijevoz mulja i nabava nadzorno upravljačkog sustava
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja uređaja za solarno sušenje mulja
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.
Više informacija pronađite ovdje.
 


Vijesti