Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/life 2020.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Objavljen je Javni poziv 1. lipnja 2020. godine, sve detalje možete pronaći ovdje.

 Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

 Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Okoliš i potprogram Klimatske aktivnosti dostavljaju i financijski obrazac koji možete preuzeti na poveznicama:
EU sufinanciranje do 55% možete pronaći ovdje.
EU sufinanciranje do 60% možete pronaći ovdje. 
EU sufinanciranje do 75% možete pronaći ovdje.

Stranica