Natječaj za provedbu tipa operacije 19.1.1. Pripremna pomoć za nove LAG/ove lokalne inicijative

Slika /Slike vijesti/natječaj - lag 2022.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 3. kolovoza 2022. godine Natječaj za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć” – provedba tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, a sve u okviru mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 1. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2022. godine do 12:00 sati
Rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke/akta koji se odnosi na postupak odabira LAG-a za provedbu LRS za programsko razdoblje 2023.-2027.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023. – 2027. unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Prihvatljivi korisnici su lokalne akcijske grupe (LAG) koje nisu odabrane za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja iznosi 800.000,00 kuna.

Visina javne potpore -Iznos potpore po korisniku je do 200.000,00 kuna. Intenzitet javne potpore sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Upite i dodatne informacije o objavi možete postaviti putem web forme na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr), podstranica „Pitanja i odgovori“.

Više informacija možete preuzeti ovdje. 
 


Vijesti