Objavljen 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru INTERREG V-B Mediteran

Slika /slike vijesti 2018/csm_third_call_opening_01_fc1190ff2b.jpg
U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, objavljen je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će pridonijeti Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.

Ukupna alokacija sredstava po Pozivu iznosi 30 milijuna eura, a predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura. Intenzitet potpore za hrvatske partnere iznosi 85% troškova projekta.
 
Pozivom su obuhvaćene niže navedene dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja:
Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta
Specifični cilj:
1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja
Prioritetna os 3 –  Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana
Specifični cilj:
3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam) i
3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.

Za pojedini projekt potrebno je osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja.

U okviru Poziva dozvoljen je samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja.

Proces prijave provodi se u dvije faze, te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu moći će sudjelovati u drugoj fazi.

Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu na prvu fazu je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.
 
Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.


Vijesti