Objavljen Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/money-2724241_960_720.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna.


Prihvatljiva područja sufinanciranja sredstvima Programa su sva prihvatljiva područja za financiranje navedena u okviru programskih dokumenata za korištenje sredstava europskih i strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., a što uključuje sljedeće programe:                                                                                                                                                 
  • programi kojima se podržava cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“: Operativni program Konkurentnost i kohezija, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
  • programi kojima se podržava cilj Europska teritorijalna suradnja, uključujući programe u okviru vanjskih financijskih instrumenata Unije: IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska,  Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska,  Program transnacionalne suradnje Središnja Europa, Program transnacionalne suradnje Mediteran, Program transnacionalne suradnje Dunav, Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje, Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE, Program međuregionalne suradnje INTERACT, Program međuregionalne suradnje URBACT, Program međuregionalne suradnje ESPON
  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.,  te
  • Program ruralnog razvoja kojim se podržavaju ciljevi Europske unije za ruralni razvoj.

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim dokumentima šalje se isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

Sve uvjete i kriteriji za dodjelu sredstava putem Poziva možete pronaći ovdje.


Vijesti