Objavljen natječaj „Umjetnost i kultura online“

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/cultura online.jpg
U okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., Specifični cilj 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije, objavljen je Poziv „Umjetnost i kultura online“.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstava u okviru poziva iznose 25.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih 85 % su sredstva Europske unije, a 15% sredstava  iz proračuna Republike Hrvatske.
 
Poziv je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, sudjelovanjem u raznim kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta, koje osmišljavaju i provode osobe odgovarajućih umjetničkih i ostalih stručnih kompetencija i referenci.
 
Specifični cilj Poziva je potaknuti navedene skupine na razvijanje socijalnih i kreativnih vještina/znanja koja omogućuju uključivanje i poboljšanje pristupa pripadnika ciljanih skupina kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.
  
Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva: umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti.
 
Prihvatljivi partneri su također organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije i  udruge), javne ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 
Prihvatljive aktivnosti trebaju se provoditi online, biti usmjerene na razvoj socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina i znanja pripadnika ciljanih skupina te sadržajem i načinom realizacije trebaju odgovarati interesima i potrebama odabrane ciljane skupine.  Aktivnosti primjerice mogu uključivati radionice, osmišljavanje i provedbu umjetničkog projekta, susrete s umjetnicima itd.
 
Najmanji Iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 HRK, odnosno najviši 500.000,00 HRK, a prijavitelji ne trebaju osigurati vlastita sredstava.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 18. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iscrpljenja financijske omotnice.
 
Više informacija o Pozivu i informativnim radionicama koje će se organizirati može vidjeti ovdje.

 
 


Vijesti