Objavljen natječaj za podmjeru 6.2., operacija 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/agriculture-5144904_960_720.jpg
U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1.. 

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna, od kojih 85% sredstva dolazi iz Europske unije, a 15% sredstava iz proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a iznos javne potpore  po pojedinom projektu je fiksno - 50.000,00 EUR-a, protuvrijednosti u kunama.

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
b) usluge u ruralnim područjima,
c) tradicijski i umjetnički obrti,
d) turizam u ruralnom području npr. kušaonice, kleti, konobe i krčme, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Prihvatljive aktivnosti trebaju biti vezane uz ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, a mogu uključivati; građenje i opremanje objekata, kupnju zemljišta/objekata, gospodarskih vozila/plovila te izradu projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije).

Zahtjev za dodjelu potpore korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. 
 
Više informacija pronađite ovdje.