Objavljen Natječaj za tip operacije 16.4.1

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/vegetables-790022_960_720.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet ovog natječaja koji su nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.

Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Prihvatljivi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.

Zahtjev za potporu popunjavaju se u elektroničkom obliku putem AGRONET-a od 8. veljače 2019. godine do 22. ožujka 2019. godine, a više informacija moožete pronaći ovdje.