Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/navodnjavanje.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).
 
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Zahtjev za potporu mogu se podnositi od 28. veljače 2019. do 29. travnja 2019. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.


Vijesti