Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Slika /slike vijesti 2018/šumica.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Svrha Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju  primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.
 
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

U okviru Natječaja prihvatljive su niže navedene aktivnosti:
  • ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
  • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta
  • opći troškovi (ostalo) i nematerijalna ulaganja. Potpunu listu prihvatljivih troškova pogledajte ovdje.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektu iznosi 74.000 kuna, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.400.000 kuna.

Projektni zahtjevi podnose se u izvorniku, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, od 2. siječnja 2019. do 1. srpnja 2019. godine, a više o natječaju možete pronaći ovdje.
 


Vijesti