Objavljen natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Slika /slike vijesti 2018/fire-1265716_960_720.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“
 
Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje štete:

- uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
-  uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017.
godine na višegodišnjem nasadu
- uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
- uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu (obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a i obrtnici).

Prihvatljivi troškovi su troškovi potrebni za:
  • SANACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (nabava mineralnog i organskog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu gnojiva,  nabava sjemena, uklanjanje mulja sa odvozom, krčenje uništenog višegodišnjeg nasada i dr.)
  • GRAĐENJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE
  • POPRAVAK ILI NABAVA NOVIH/RABLJENIH POLJOPRIVREDNIH STROJEVA, MEHANIZACIJE I OPREME
  • NABAVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
  • NABAVA I SADNJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA I VIŠEGODIŠNJEG BILJA
  • KUPNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, te ostali opći troškovi utvrđeni Natječajem.

Zahtjevi se podnose u dva navrata, a prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. studenoga 2018. godine od 16:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati, a više informacija pronađite ovdje