Objavljen poziv “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/meeting-1019875_960_720.jpg

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima, Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.v Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju, Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika.

Pozivom će se financirati aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/ poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.010.000,00 kn.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Prihvatljivi prijavitelji definirani su u niže navedene dvije skupine:
Skupina 1 - postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).
Skupina 2 - postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

Za prijavitelje 1. skupine najniža vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kuna, a najviša vrijednost bespovratnih sredstava 2.000.000,00 kuna, dok za prijavitelje 2. skupine najniža vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kuna, a najviši iznos 1.200.000,00 kuna.
 
Prihvatljive su aktivnosti koje su usmjerene na;
- jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
 
- nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima/poduzetnicima;
 
- sudjelovanje na sajmovima/izložbama;
 
- razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga;
 
- priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti - izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata  u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 
- jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti (npr. prijenos dobre prakse putem seminara, radionica, studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu (ali unutar Europske unije), izobrazba zaposlenika/nezaposlenih članova o poslovanju i razvoju društvenog poduzetništva te o proizvodima i uslugama na kojima se temelji poslovanje i razvoj,)..itd.
 
Popis ostalih prihvatljivih aktivnosti, te više informacija o Pozivu koji je otvoren od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine, i informativnim radionicama, pronađite ovdje.


Vijesti