Objavljen poziv „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Slika /slike vijesti 2018/prostor.jpg
U okviru Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020. otvoreni je trajni poziv „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Pozivom su utvrđeni i niže navedeni specifični ciljev:  
1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora; 
2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.
 
Ukupna financijska sredstva u okviru Poziva iznose 70.000.000,00 kn, a najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
  • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
  • zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama ( NN 36/95, 64/01), ili 
  • pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13),
  • umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96).
 
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugom ukoliko ista nije prijavitelj projekta, ostali partneri mogu biti:  
  • organizacije civilnoga društva navedene u poglavlju 2.2.1.;
  • javne ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

U okviru objavljenog Poziva Ured za udruge organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine, na kojoj će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Poziv je otvoren od 04.12.2018. do 31.12.2019. godine, a više informacija pronađite ovdje.


Vijesti