Objavljen poziv u okviru programa Kreativna Europa

Slika /slike vijesti 2018/dvorac.jpg
Europska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv za potprogram Kultura, programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje.
 
Glavni ciljevi Poziva su:
- jačanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora za transnacionalno i međunarodno
djelovanje te promicanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela i transnacionalne
mobilnosti djelatnika u kulturi i kreativnih djelatnika, posebno umjetnika,
- doprinos razvoju publike njezinim uključivanjem na nove i inovativne načine te poboljšanje pristupa kulturnim i kreativnim djelima u Uniji i izvan nje s posebnim naglaskom na djecu, mlade, osobe s invaliditetom i slabo zastupljene skupine,
- doprinos inovativnosti i kreativnosti u području kulture, primjerice putem testiranja novih poslovnih modela i promicanja inovativnih prelijevanja na druge sektore.

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. ,
Pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija).

Prijavitelji se mogu prijaviti za sudjelovanje na samo jednom projektu u kategoriji „Manjeg projekta suradnje“ ili kategoriji „Većeg projekta suradnje“, koji ne može trajati više od 48 mjeseci.

„Manji projekti suradnje“ trebaju obuhvatiti najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa, a moguće je ostvariti najvišu moguću potporu Europske unije za projekt u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60 % ukupne vrijednosti projekta.

„Veći projekti suradnje“ trebaju obuhvatiti najmanje šest organizacija iz šest različitih država članica Programa, a moguće je ostvariti potporu Europske unije za projekt u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50 % ukupne vrijednosti projekta.
 
U okviru objavljenog Poziva moguće je sufinanciranje različitih aktivnosti; putovanja, smještaj, najam i kupovinu opreme, produkciju, djelomično troškove zaposlenika i hladnog pogona, dokumentaciju, distribuciju, IT i održavanje, umjetničke honorare, prijevode, trošak revizije projekta, transporta etc.

Krajnji rok prijave na Poziv je 11. prosinca 2018. godine, a više informacija pronađite ovdje.