Objavljen poziv - Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/team-386673__340.jpg
Predmet Poziva je pružanje usluga informiranja za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Pozivom će se osigurati potpore za osnivanje novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 22.800.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020. godine.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 600.000 kuna.
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75%.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu:
  • razvojne agencije,
  • poduzetnički centri,
  • poslovni inkubatori,
  • poduzetnički akceleratori
  • slobodne zone osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno
  • mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obzira na njihov pravni oblik) .
Prihvatljive vrste aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1) Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI
- informiranje o poduzetničkim temama i aktivnostima,
- informiranje vezano uz lokalne, nacionalne i EU natječaje (izrada projektnih prijedloga
nije prihvatljiva u okviru ovog Poziva),
- informiranje vezano uz izvore financiranja (s posebnim naglaskom na ESIF financijske
instrumente),
- informiranje o aktualnom zakonodavnom okviru,
- informiranje vezano uz pokretanje poslovanja i razvoj održivih poslovnih aktivnosti,
- informiranje vezano uz prijenos poslovanja (engl. business transfer),
- informiranje vezano uz prelazak na proizvodnju s niskom emisijom ugljika, kao i na
upravljanje klimatskim rizicima i prilagodbu klimatskim promjenama,
- informiranje vezano uz redovno poslovanje (računovodstvo, pravno savjetovanje, zaštita
intelektualnog vlasništva, internacionalizacija poslovanja, uvođenje normi i sl.).
Informiranje se može obavljati putem jednog ili više kanala poput radionica, web stranica,
e-newslettera (e-biltena), telefona ili e-maila.

2) Nadogradnja postojećih web-stranica PPI
- nadogradnja postojećih web-stranica PPI novim sadržajima iz područja u kojima se
pružaju informacije poduzetnicima (npr. e-poslovanje, financije, inovacije,
internacionalizacija, poslovno planiranje, pravo i sl.) i web-alatima za poduzetnike.

3) Povezivanje subjekata na području djelovanja PPI
- povezivanje poduzetnika sa područja djelovanja korisnika i potpornih subjekata (škole,
komore, udruge, znanstvene organizacije, istraživačke organizacije, jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i sl.) organizacijom konferencija, okruglih stolova,
skupova i sl.
 
Poziv je otvoren od 16.08.2019. do 16.10.2019., a više informacija pronađite ovdje.

 
 

Vijesti