Objavljen Poziv - Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/garbage.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u okviru Kohezijskog fonda objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za uspostau postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Pozivom se želi povećati kapacitete Republike Hrvatske za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 50.000.000,00 HRK, a najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi najmanje 1.000.000,00 HRK, odnosno najviše 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva su pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

U okviru Poziva bespovratna sredstava mogu se dodijeliti projektima za ulaganje u:
a) Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
I/ILI
b) Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
- Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
- Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
- Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
- Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
- Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
- Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.

Više informacija o Pozivu i informativnoj radionici koja će se održati 20. veljače 2020. godine, možete pronaći ovdje.

 


Vijesti