Objavljen Poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2019/plastic-bottles-115069_960_720 (1).jpg
Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Poziv, koja su osigurana u okviru Kohezijskog fonda iznose 350.000.000,00 kuna.
Najniža ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u okviru Poziva iznosi 1.000.000,00 kuna, a najviša dopuštena je 50.000.000,00 kuna.
Iznos sufinanciranja dodjelom bespovratnih sredstava, po pojedinačnom projektnom prijedlogu, iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), koje ispunjavaju uvjete utvrđene čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
- priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
- priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
- građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
- priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
- stručni nadzor građevinskih radova,
- projektantski nadzor,
- usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
- tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
- aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Podnošenje projektnih prijedloga, putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, moguće je od 22.05.2019. do 30. 6. 2020. godine, odnosno do utroška raspoloživih financijskih sredstva.

Više informacija o objavljenom pozivu pronađite ovdje.


Vijesti