Objavljen Poziv za povećanje zapošljivosti, smanjenje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva, marginaliziranih skupina

Slika /Slike vijesti/pexels-photo-247819.jpeg
Europski socijalni fond objavio je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će omogućiti socijalno uključivanje i zapošljavanje marginaliziranih skupina.
Poziv je raspisan u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
 
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 350.000,00 kn, a najviši iznos potpore je 1.500.000,00 kn.
Maksimalna stopa sufinanciranja od strane Europskog socijalnog fonda iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova, a preostali udio od  15 % bit će osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji ili partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.
 
Opći cilj Poziva je povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšanje kvalitete rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva.
 
Prihvatljive aktivnosti trebaju se odnositi na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva otvorenog Poziva:
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
3. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.

Projektni prijedlozi trebaju obuhvatiti nezaposlene osobe, koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti i stručnjake koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Natječaj je otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019., a više informacija o otvorenom Pozivu i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.