Objavljen VI. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Slika /slike vijesti 2018/kravice.jpg

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji zahtjev za potporu mogu podnositi isključivo elektronički, putem AGRONET-a, u dva navrata.
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi od 2. srpnja 2018. godine do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Iz sredstava Natječaja moguće je financiranje općih i materijalnih troškova, kao što su:
  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava domaćih životinja
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i
  • analiza tla, itd.

Više informacija o ostalim prihvatljivim troškovima i samom Natječaju pronađite ovdje.