Objavljeni natječaji za tip operacije 8.6.2. i 8.6.1.

Slika /slike vijesti 2018/drva.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjere 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda za:
tip operacije 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva i
tip operacije 8.6.1.  „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“
 
1. Natječaj za tip operacije 8.6.2. 

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 eura.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.
 
Intenzitet javne potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.
 
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine do 31. listopada 2018. godine, a više o natječaju pročitajte ovdje.

2. Natječaj za tip operacije 8.6.1. 

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika i obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Visina potpore iznosi od 5.000 do 700.000 EUR, dok intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Prihvatljivi troškovi odnose se na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.
 
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. do 31. listopada 2018. godine, a više o ovom natječaju pročitajte ovdje.