Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Slika /Slike vijesti/škole u potresu.jpg
Status
 Otvoren od 28.01.2021. do 30.11.2021.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji
Javna tijela (ministarstva i agencije)
Javna visoka učilišta
Znanstveni instituti

Vrijednost natječaja
953.868.867,49 kn

Fond
Fond solidarnosti Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:
  • javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a
  • javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
  • tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu

Program
Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Više informacija možete pronaći ovdje


Vijesti